Pub-quiz en het goede doel

GILDE SINT JORIS VAN ONSENOORT EN NIEUWKUIJK

Pub-quiz en het goede doel

Als “Stichting Eigen-Wijs” zijn wij erg blij en voelen ons enigszins vereerd met het gegeven dat het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk ons heeft aangewezen als het goede doel voor de opbrengsten die vloeien uit de inschrijfgelden van de pub-quiz die op 29 juni 2019 wordt gehouden, aan de vooravond van de viering van de Kring-dag Kring Maasland 2019. Immers 70% van deze gelden hebben zij aan ons toegezegd. Hiervoor zijn wij hun op voorhand erg dankbaar. Om er nu voor zorg te dragen dat er de nodige teams zich zullen gaan inschrijven heeft het gilde gemeend om via dit artikel enige kenbaarheid aan onze stichting te geven.  

Welkom bij Stichting Eigenwijs

“Bruist van de activiteiten”

Stichting Eigenwijs biedt aan ruim 70 verstandelijk beperkte medemensen een zinvolle vrijetijdsbesteding door middel van, hobby, toneel en muziek. Naast de wekelijkse activiteiten mogen ook Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaarsreceptie, seizoenafsluiting, dag-uitstapje of vakantieweekend, Carnaval en de Truckers dag niet vergeten worden om te vermelden. Al deze activiteiten kunnen alleen maar georganiseerd worden door de aanwezigheid van een fantastische vaste kern van zeer actieve vrijwilligers. Zij maken, net als al onze deelnemers, geheel op hun eigen wijze en vol overgave, deel uit van de hobby-muziek of toneelgroep. U bent het hele jaar door van harte uitgenodigd om op maandag- of donderdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur in ons Kluphuis ’t Patronaat een kijkje te komen nemen. Of u kunt hun website bezoeken www.eigenwijsheusden.nl

De groepen                                                                                                                                                           

Binnen de “Stichting Eigenwijs opereren drie groepen te weten: De Klup, De Decibellen en De Doemaarwatjes. Hierna een korte toelichting per groep 

“De Klup”                                                                                                                                                          

Iedere maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur wordt, onder leiding van een aantal vrijwilligers, door onze deelnemers geschilderd, geborduurd en allerlei ander handwerk gedaan. Tijd voor in- en ontspanning. Veel artikelen gaan mee naar huis maar een aantal werken worden ook verkocht. U kunt hen vinden onder klup@eigenwijsheusden.nl

“De Decibellen”                                                                                                                                           

Eenmaal per twee weken op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur repeteert het eigen muziekgezelschap van de stichting. Een orkest dat al veel bekendheid geniet in onze gemeente en ver daarbuiten. Voor informatie gaat u naar decibellen@eigenwijsheusden.nl Vermeldenswaardig is dat deze muziekgroep de opening van de feestavond, lees “dorpsfeest”, waar de pub-quiz deel van uitmaakt voor ons gaat verzorgen. Daarvoor alvast namens het gilde onze hartelijke dank.

“De Doemaarwatjes”                                                                                                                                                  

Ook op donderdagavond, eens per twee weken, wordt er druk gerepeteerd door onze eigen toneelclub De Doemaarwatjes. En dat alles voor een grote uitvoering aan het einde van het seizoen die, ieder jaar weer, diverse keren voor een uitverkochte zaal heeft gezorgd. Informatie over deze toneelclub kunt u vinden op doemaarwatjes@eigenwijsheusden.nl

Vriend van “Stichting Eigenwijs”                                                                                                                               

Mocht u nu denken ik wil de stichting een warm hart toedragen dan kunt u dit doen door “vriend” te worden. Met uw financiële ondersteuning helpt u mee om op lokaal niveau onze verstandelijk beperkte medemensen een fijne en zinvolle vrijetijdsbesteding te geven en helpt u ook mee om wensen in vervulling te laten gaan.

Ook vriend worden?                                                                                                                                                

U bent bij deze van harte uitgenodigd om Vriend van “Stichting Eigenwijs” te worden! U kunt daarvoor uw bijdrage (minimaal 100 Euro) voor één jaar overmaken op: IBAN NL75 RABO 0149 6761 07 onder vermelding van “Vrienden van Stichting Eigenwijs”.

Wij als Gilde van Onsenoort en Nieuwkuijk hopen dat u door het lezen van dit artikel geënthousiasmeerd bent geraakt om u in te schrijven voor de pub-quiz, waardoor u kunt bijdragen aan het doen slagen van deze feestavond/dit dorpsfeest. Maar vooral weet dat u door uw deelname het goede doel de “Stichting Eigen-Wijs” enorm steunt.                                      

Dank voor uw inschrijving en graag tot 29-30 juni, U KUNT NIET GEMIST WORDEN.

Meer informatie over de Kring-dag Kring Maasland 2019 kunt u lezen op www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl hierop staat ook het inschrijfformulier voor de pub-quiz.

Indien u informatie wenst over het goede doel kunt u zich richten tot “Stichting Eigen-Wijs” info@eigenwijsheusden.nl