Geslaagde Statiedag in Nieuwkuijk

Na de dienst volgde een vendelgroet op het kerkplein om daarna door te gaan naar een andere gildebroeder in wiens tuin de gebruikelijke Statiefoto werd gemaakt. Vervolgens vond in Den Bork de jaarvergadering plaats. Deze werd geopend door Hoofdman Eric-Jan van Eggelen. Namens de gemeente Heusden was wethouder van cultuur Peter van Steen aanwezig. In een kort woord, wat hij tot het gilde richtte, memoreerde hij aan de plaats die het gilde inneemt binnen de gemeenschap alsook aan de belangrijke onderlinge sfeer waarmee een gilde kan staan of vallen. Wegens ziekte moest Beschermvrouwe Hanne van Aart, burgemeester van Loon op Zand, zich verontschuldigen.

De jaarvergadering werd afgehandeld volgens de vooraf opgestelde agenda, waarbij de Kringdag natuurlijk een belangrijk onderdeel was. Aan het einde van de vergadering werd door de gildekoning  Adwan de Pinth zijn koningsschild aan het gilde aangeboden. Na afsluiting van de vergadering ging men in een kleine optocht naar het gildeterrein aan de Meerdijk nabij de Emmamolen waar het middagprogramma startte. Dat bestond uit het prinsschieten, vijf jeugdleden streden daar om de titel. Na het lossen van het 68e schot was het Hans van Dommelen die het laatste stukje van de vogel neerhaalde en daarmee de nieuwe jeugdprins is, een titel die hij voor de komende twee jaar mag voeren. Hiermee volgt hij zijn broer Gerrit op. Vervolgens was er kruisboogschieten opgelegd waaraan eenieder deel kon nemen. De middag wordt afgesloten met een gezellige nazit.

De weergoden waren het gilde goed gezind en zij kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde Statiedag. Nu weer verder met de orde van de dag met als rode draad de Kringdag.                                          

Een dag waarbij u als toeschouwer en gast natuurlijk niet mag ontbreken. 

Graag tot dan, of op de feestavond op 29 juni die aan de Kringdag vooraf gaat.                                

Meer info: www.sintjorisgildenieuwkuijk.nl